kişisel
kişisel gelişim kursu

Eğitimde Kişisel Bir Farklılık Kazandırmak İçin Varız

Kişisel Gelişim Kursumuzun öncelikli amacı; çağımızın eğitim sisteminin öğrencilerimizden beklediği "kişisel farklılık" ın yaratılması hususunda destekleyici güç olmaktır. Çağdaş eğitim sistemimizin bize sunduğu sınav sistemi, çok çalışmanın ötesinde pratik soru çözme yöntemleri geliştirmeyi bize gerekli kılmaktadır. Yeni eğitim sisteminde öğrencilerimiz, pratik ve doğru düşünmek, aktif bir hafızaya sahip olmak, hızlı ve doğru okumak, güzel konuşmak, kaygı yönetimine hakim olmak gibi birçok kişisel farklılıklar yaratabilecekleri özenli, realist, donanımlı, alanında farklı uzmanlık alanlarına sahip bir ekiple çalışma fırsatını Genç Ufuk Kişisel Gelişim Kursu'nda bulmakta ve motivasyonu yüksek bir eğitim sürecine dahil olmaktadırlar.

Daire

kurumsal

Mutlu, özgüvenli, başarılı, sağlıklı, ilkeli, duyarlı, açık fikirli, akılcı, cesaretli, araştıran, sorgulayan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen,öz değerlendirme yapabilen, çok yönlü gelişimi önemseyen, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alan, öğrenmeye ve yeniliklere açık, iş birliğine yatkın, iletişim becerileri gelişmiş, ulusal kültürünü özümsemiş, Atatürk ilke ve inkılaplarını içselleştirmiş aynı zamanda küresel bakış açısına sahip geleceğe öncü olacak kişiler yetiştirmektir.

Kurumsal, deneyimi güçlü, daima tecrübeli ve dinamik bir eğitim kadrosuyla çalışmayı ilke edinmiş Genç Ufuk Ailesi olarak, Kişisel Gelişim Kursumuzun öncelikli amacı; çağımızın eğitim sisteminin öğrencilerimizden beklediği "kişisel farklılık" ın yaratılması hususunda destekleyici güç olmaktır. Çağdaş eğitim sistemimizin bize sunduğu sınav sistemi, çok çalışmanın ötesinde pratik soru çözme yöntemleri geliştirmeyi bize gerekli kılmaktadır. Yeni eğitim sisteminde öğrencilerimiz, pratik ve doğru düşünmek, aktif bir hafızaya sahip olmak, hızlı ve doğru okumak, güzel konuşmak, kaygı yönetimine hakim olmak gibi birçok kişisel farklılıklar yaratabilecekleri özenli, realist, donanımlı, alanında farklı uzmanlık alanlarına sahip bir ekiple çalışma fırsatını Genç Ufuk Kişisel Gelişim Kursu'nda bulmakta ve motivasyonu yüksek bir eğitim sürecine dahil olmaktadırlar.

Teknolojinin eğitime sunduğu fırsatları daima aktif bir şekilde takip etmekte olan Genç Ufuk Eğitim Kurumları, kişisel gelişim etkinliklerinde sizlere geniş imkanlar sunmakta, deneyimleyerek, hayata uyarlayarak öğrenme modelini öğrencilerimize benimsetmeyi kendine bir vizyon edinmektedir. Öğrencilerimiz bu sistemli eğitim programı sayesinde kendilerine bir genel kültür tabanı oluşturarak, özgüvenli ve sosyal kişiler olarak toplumda daima farkını ortaya koyacak özelliklere sahip kişiler olarak yetişmektedirler. velilerimizin de bu sistem içerisinde yer alması konusunda aktif bir iletişim avantajı sunarak veli, öğretmen, öğrenci arasında güçlü, sağlıklı, hoşgörüye dayalı güzel bir ilişki kurmaktadır.

Düzenlenen konferanslar ve etkinliklerle velilerimizle ve öğrencilerimize birlikte geçireceğimiz bu sınav yolculuğunda önemli deneyimler yaşatarak doğru iletişim kurmanın yollarını göstermekte ve güçlü bir motivasyon desteği vermektedir.

Programlarımızı genel anlamda motivasyon ile destekleme görevini "rehberlik sistemi" yürütmektedir. Yapılan "rehberlik saatleri" hem veliye hem de öğrenciye kaygı yönünden yol göstermekte ve doğru çalışma yöntemlerini, belli bir program dahilinde hareket etme alışkanlığını da kazandırmaktadır. Rehberlik Sistemimiz, her öğrenciye özel haftalık bir program hazırlamaktadır.

Programımızı oluşturan derslerimiz, "kişisel gelişim oyunları", " etkinlikler", "sunumlar", "anketler", "özel kişisel gelişim dersi materyalleri" ile teknolojik yöntemlerden faydalanılarak desteklenmektedir. Öğrencilerimizin kuruma giriş-çıkışları, katılım gösterdikleri dersler, ödevleri özenle takip edilerek özel bir mesaj sistemi ile velilerimize bildirilmekte olup dikkat dağıtıcı -kişisel telefon gibi- unsurlardan arıtılmış şekilde tam odaklanma sağlanarak sınıflarında eğitim verilmektedir. Öğrencilerimize, güçlü bir kaynak desteği kurumumuz tarafından bireysel olarak temin edilmekte, çeşitli kaynakları tarama fırsatı sağlama noktasında geniş imkanlar sunmaktadır. Bu desteğin bir parçası olan dolu ve güçlü kaynaklardan oluşan bir sınav programı da rekabet ortamını deneyimleme açısından öğrencilerimize sunulmaktadır.

Öğrencilerimiz kurum dışına çıkmadan ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. Beslenme, dinlenme, ders çalışma ortamları ayrı bölümler halinde öğrencinin hizmetine sunulmaktadır.

Karne sistemi ve veli toplantıları ile velilerimiz, öğrencileri hakkında her türlü detay konusunda bilgi sahibi olabilmektedirler.

Okul sınavlarına hazırlık dönemlerinde öğrencilerimiz, yapılan ekstra çalışma kağıtlarıyla ve özel hazırlanmış programlarla donanımlı şekilde sınavlarına hazırlanmaktadırlar.

Kurumumuzun öğrencilerimize sunduğu "randevulu etüt sistemi" ile öğrencilerimiz tekrardan dinlemek istedikleri dersleri alabilmektedirler. Daima aktif durumda olan "Soru çözüm sınıfları", öğrencilerimize kurum içerisinde zamanlarını faydalı şekilde değerlendirme, birebir soru sorma gibi fırsatları da vermektedir.
Aylık yapılan deneme sınavları ve hızlandırma programları ile öğrendiklerini değerlendirme, öğrendiklerini tekrar etme gibi fonksiyonları yerine getirme açısından öğrencilerimize ciddi katkılar sağlamaktadır.

Daire
Rehberlik Servisimiz

Genç Ufuk Kişisel Gelişim Kursu olarak, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına ve gelişim özelliklerine göre tasarlanmış Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma programını benimsiyoruz. Bu programla öğrencilerimizin kişisel, sosyal, eğitsel ve kariyer gelişimi alanlarında çeşitli yaşam becerilerini desteklemeyi amaçlamaktayız. Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik programıyla insana, topluma ve dünyaya duyarlı, kendi potansiyelini tanıyan, özsaygısı gelişmiş, sosyal becerileri güçlü, kendini yönetme ve kariyer planlama becerilerine sahip, psikolojik iyilik halini güçlendirme yollarını bilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Öğrencilerimize, kariyer planlama süreçlerinde kendilerini, liseleri, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik; sınıf ve bireysel rehberlik çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar özellikle motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlama gibi konuları destekleyen çalışmalardır. Genç Ufuk Kişisel Gelişim Kursu olarak bu amaçlar doğrultusundaki çalışmalarımız şu şekildedir;

• Öğrenci Danışmanlık Saati: Öğrenciyi kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki yönden geliştirmeye yönelik yapılan çalışmaları içerir. Yapılan deneme sınavları sonucu başarı takibi ve gerekli yönlendirmeler yapılır.

• Veli Danışmanlık Saati: Öğrenci gelişiminde öğretmen-öğrenci-veli iş birliği oldukça önem arz etmektedir. Bu görüşmelerde öğrencinin ihtiyaçları ve gelişimi konusunda veli bilgilendirmesi ve fikir alışverişleri yapılır.

• Sınıf Rehberliği-Seminerler ve Konferanslar: Bu çalışmalarda; öğrencilere test çözme teknikleri, zaman yönetimi, sınav kaygısı gibi konularda rehberlik hizmeti verilirken, seminer, konferans ve toplantılarda hem öğrenciye hem veliye yönelik sınav sistemi, liseler, okullara yerleşme gibi konularda bilgilendirme çalışmaları yapılır.

• Ölçek ve Anketler: Genç Ufuk Kişisel Gelişim Kursu olarak öğrencilerimize; Sınav Kaygısı, Dikkat Testi, Öğrenme Stilleri Ölçeği, Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği gibi ölçekler uygulamakta ve bu ölçeklerden aldığımız sonuçlara göre her öğrencinin ihtiyacına göre çalışmalar yapmaktayız. Örneğin nasıl daha iyi öğrendiğini bilmeyen bir öğrenciye Öğrenme Stilleri Ölçeği uygulayıp orada çıkan sonuca göre öğrenciye nasıl daha iyi öğrenebileceğini gösteren teknikler uygulamaktayız. Bu şekilde diğer ölçek ve anketlerle öğrencinin akademik başarısı en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.

• Ödev Takip ve Konu Analizi Sistemi: Deneme sınavları sonuçlarından aldığımız analizli karneler ve kurmuş olduğumuz ödev takip sistemiyle öğrencinin eksik kaldığı konuları tespit edip, bu eksiklikleri etüt ve bireysel çalışma programlarıyla takip edebiliyor ve öğrencinin eksikliklerini gidermesi noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Veli ile işbirliği sağlanması açısından kurmuş olduğumuz sms sistemi sayesinde velilerimizi ödev takibi ve konu eksiklikleri noktasında da bilgilendiriyoruz.

Kişisel Gelişim Kursu
Robotik Kodlama Etkinliğimiz

Genç Ufuk Anadolu Lisesinde, öğrencilerimizi teknolojiyi tüketen konumdan üreten konuma getirmek için; öğrencilerimize teknoloji okur-yazarlığı, yazılım geliştirme ve kodlama-robotik eğitimleriyle 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile ilgili olmayıp disiplinler arası etkileşim açısından da çok önemlidir. Kodlama ve Robotik dersi ile makine, Elektronik ve Uzay Bilimlerinin tümünü kapsayan bir çalışma alanı bulmakta disiplinler arası çalışarak öğrencilerin bakış açılarını, algoritmik düşünce ve tasarım yeteneklerini geliştirmekteyiz. Dersimizde yaratıcılık, merak, problem çözme teknikleri ve araştırma ön plana çıkmaktadır.

Dijitalleşen dünyada cep telefonları, televizyonlar, bilgisayar ve robotik sistemine duyulan ihtiyacın artmasıyla birlikte teknolojiyle iç içe olan mesleklere sahip bireylere duyulan ihtiyaç artmaktadır. Okulumuzda, işte bu sistemleri analiz edebilecek, üretebilecek ve kullanabilecek bireyler yetiştirerek gelecekte daha rahat eğitim alabilmeleri hedeflenmekte ve geleceğin mesleklerine daha kolay adapte olabilmek ve mesleki kaygıları ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır. Bu alanlardan herhangi birinde meslek edinmese bile kodlama öğrenmesi ve teknoloji okur-yazarı bir birey olması hayatı boyunca hedeflerine ulaşmada onlara yardımcı olacaktır.

Diksiyon Çalışmaları

Diksiyon çalışmaları “ Resmi Diksiyon” ve “ Günlük Konuşma Diksiyonu” olarak iki alana ayrılmaktadır. Öğrencilerimiz doğru şekilde iletişim becerileri kazanmaları için bu iki alana da hitap eden çalışmaları eğitimcilerimiz yürütmektedir. Doğru iletişim kurabilen bir birey özgüveni yüksek ve sosyal bir birey olarak yetişecektir.

Diksiyon eğitimi alan bir birey hem düzgün bir konuşma tarzına sahip olacak hem de dil ve üslup açısından doğru metinler oluşturmayı öğrenecektir. Bu yetileri kazanan öğrenci bir yazıda bulunan anlatım bozuklukları ve mantık hatalarını kolayca saptayabilecektir. Bu da öğrencilerimizin sözel dersleri için büyük katkı sağlayacaktır.

Zeka Oyunları Etkinlikleri

Çağımızda bir trend haline gelen Zeka Oyunları Etkinlikleri; planlama, organizasyon, odaklanma, dikkat, ayırt etme, öngörü becerilerini öğrencilerimize kazandırmaktadır. Bu zihinsel beceriler aynı zamanda bir işi sonuna kadar sürdürme, azim, empati, direnme, mücadele etme gibi kişilik gelişimi hususunda da öğrencilerimize önemli özellikler kazandırmaktadır. Strateji geliştirme, problemlere farklı bakış açılarıyla bakma, mantığımızı hızlı şekilde devreye sokabilme noktasında önemli katkılar sağlamaktadır. Biz de Genç Ufuk Eğitim Kurumları olarak bu etkinlik için gerekli ortam, materyal ve uzman desteğini öğrencilerimize kaliteli bir şekilde, özenle sunmaktayız.

Hızlı Okuma Etkinlikleri

LGS temelli bir çalışma sistemi yürütmekte olan kurumumuz; öğrencilerimize uzman elinden sunduğu bu etkinlikler ile öncelikle “hızlı okuma” tekniklerinin gerekli ve doğru alanlarda kullanılması gerektiğini öğrencilerimize öğretmektedir. Amacımız bu ders ile öğrencilerimize hızlı bir beyin gücü kazandırmak, sınav süresinden maksimum tasarrufu sağlayabilmek, konsantrasyonu yükseltmek ve okuduklarımız içerisinde bulunan temel hedefe odaklanmayı artırmaktır.

Hızlı okuma eğitimi alan bir öğrenci; verimli, doğru, hızlı okumayı öğrenir. Böylece “zahmetsiz okuma” dediğimiz alışkanlığı kazandığı için okumaktan daha çok keyif alır. Yüksek odaklanma, beynin aktif olarak hızlı bir çalışma yürütmesini sağlar. Böylece öğrencilerimiz “bilgiyi süzme” alışkanlığı kazanırlar. Paragraf sorularını çözerken hayal gücünden arınarak düşünmeyi ve doğru cevabı direkt görebilme yetisini kazanırlar. Teknolojinin getirdiği bilgi yığını içerisinden kendisine lazım olan bilgiyi hızlı ve çabuk şekilde bulabilen öğrencilerimiz daimi olarak zihin temizliği yapma alışkanlığı kazanarak beynini aktif ve yormadan kullanmayı da öğrenmiş olur. Kurumumuzda bu etkinliklerden ders akışında ve soru çözümlerinden hem sayısal hem de sözel derslere dahil edilmek üzere aktif şekilde yararlanılmaktadır.

İngilizce Etkinlikleri

Çağımızın en önemli gerekliliklerinden olan dil öğrenimine Genç Ufuk Eğitim Kurumları olarak büyük destek vermekteyiz. Dilin doğru bir telaffuzla öğrenilmesi için en sık kullandığımız yöntem “konuşma pratikleri” ve “kulak dolgunluğu” dur. Öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrenmelerinin kalıcı bir öğrenme oluşturduğunun bilincinde olarak dil eğitimimizi etkinlikler, uygulamalar, oyunlar ve görseller aracılığı ile vermekteyiz. Kulak dolgunluğu sağlayabilmek adına okulumuzda bulunan cep sinemamızda izlettiğimiz çeşitli animasyon ve filmlerle öğrencilerimiz desteklenerek üzerine bolca konuşma pratikleri yaptırılmaktadır.

Öğrencilerimizin bireysel yaşamlarında bu öğrendiklerini kullanabilmeleri kadar LGS’de de bu bilgileri harekete geçirmeleri bizim için son derece önemlidir. Bu nedenle doğru soru çözüm yöntemleri de uzman bir eğitim kadrosu tarafından verilmektedir. Bu eğitimi destekleyecek gerekli materyal ve seçkin kaynaklar da öğrencilerimize kurumumuz tarafından temin edilmektedir.

Hafıza Teknikleri Etkinlikleri

Değişen sınav sisteminin soru formatlarına hakim olan eğitimcilerimiz, derslerimizde hafıza tekniklerini soru çözüm yöntemlerinden biri olarak kullanmaktadır. Eğitimcilerimiz aynı zamanda günlük yaşamda işimizi kolaylaştırabilecek özelliklere sahip olan bu etkinliği hangi alanlarda kullanabilecekleri konusunda da öğrencilerimizi yönlendirmektedirler.

Düşünme tarzımızın ne olduğunu saptamak ve bunu verimli hale getirmek bu etkinliklerin başlıca amacıdır. Etkili, kalıcı ve aktif öğrenmenin temeli, bilgileri hafızada tutabilmektir. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerimiz, hızlı ve kalıcı öğrenme yöntemlerini ve etkin, doğru ders çalışma yöntemlerini öğrenmektedirler. Öğrenmeyi öğrenmek, hafıza ve beyin eğitimi uygulamalarının kendilerine kazandıracağı sinerjiyi öğrencilerimiz keşfedecek ve kendilerine güvenleri de artacaktır. Artık yabancı dil öğrenmek dahi sorun olmaktan çıkacaktır. Çünkü dil öğrenmenin temel koşullarından olan geniş sözcük dağarcığına sahip olma hususunda bu etkinliğin büyük faydası olacaktır. Aynı kelimeler için defa kez sözlüğe bakma ihtiyacı ortadan kalkacak, kendi zihinlerinin dağarcığını aktif şekilde kullanacaklardır. LGS’de öğrencilerimizi zorlayan uzun paragraf sorularını çözerken geri dönüşsüz okumayı başaracaklar ve zaman kaybı yaşamayacaklardır.

Yapay Uçak Modelleri Etkinliği

İnsanlar eski dönemlerde, sadece yaşadıkları yeri gökyüzünden görmek istediler. Kendilerini uçuracak araçlar tasarladılar. Daha sonra bu araçları ulaşım için, yangın söndürmek için, savaşmak için kullandılar. Günümüzde de hava araçlarının birçok farklı alanda kullanıldığını görmekteyiz.

Bu etkinliği düşündüğümüzde aklımıza gelen ilk sorular; “ Tonlarca ağırlığa sahip metal parçası nasıl uçar? “, “ Bir pervane, bir kanat bu kütleyi uçurmak için yeterli midir?” olacaktır. Bu soruların cevabını bulmanın en etkili yolu bir model uçak tasarlamaktır. Çünkü en iyi öğrenme, yaparak-yaşayarak öğrenme yöntemidir.

Dışarıdan bakıldığında elinde 2,5 mm boyunda çıtalarla oynayan çocuklarımız, o çıtaları Aerodinamik Biliminin Bernoulli ilkesini, venturi borusunu, havanın kaldırma kuvvetini, yerin çekimini birbirine ekler ve birçok fizik kuralını kullanarak uçururlar. Bunun yanı sıra el becerilerini geliştirir, grup çalışması yapmayı öğrenirler. Öğrencilerimiz böylece bir avuç çöpü, yüzlerce kilometre hızla uçabilen uçaklara, binlerce feet irtifaya çıkabilen roketlere dönüştürebilecek bilgiye sahip olurlar.


Genç Ufuk Eğitim Kurumları olarak, Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir.” Sözünü ilke edinerek Model Uçak çalışmalarımızın dışında Yamaç paraşütü, Yelken kanat, Paraşüt gibi sportif havacılık branşlarında eğitimlerimize ve uçuş simülasyon çalışmalarımıza da devam etmekteyiz.

Genç Ufuk
Kişisel Gelişim Kursu
Satranç Etkinlikleri

Genç Ufuk Anadolu Lisesinde, öğrencilerimizi teknolojiyi tüketen konumdan üreten konuma getirmek için; öğrencilerimize teknoloji okur-yazarlığı, yazılım geliştirme ve kodlama-robotik eğitimleriyle 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile ilgili olmayıp disiplinler arası etkileşim açısından da çok önemlidir. Kodlama ve Robotik dersi ile makine, Elektronik ve Uzay Bilimlerinin tümünü kapsayan bir çalışma alanı bulmakta disiplinler arası çalışarak öğrencilerin bakış açılarını, algoritmik düşünce ve tasarım yeteneklerini geliştirmekteyiz. Dersimizde yaratıcılık, merak, problem çözme teknikleri ve araştırma ön plana çıkmaktadır.

Yaratıcı Drama Etkinliği

Dijitalleşen dünyada cep telefonları, televizyonlar, bilgisayar ve robotik sistemine duyulan ihtiyacın artmasıyla birlikte teknolojiyle iç içe olan mesleklere sahip bireylere duyulan ihtiyaç artmaktadır. Okulumuzda, işte bu sistemleri analiz edebilecek, üretebilecek ve kullanabilecek bireyler yetiştirerek gelecekte daha rahat eğitim alabilmeleri hedeflenmekte ve geleceğin mesleklerine daha kolay adapte olabilmek ve mesleki kaygıları ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır. Bu alanlardan herhangi birinde meslek edinmese bile kodlama öğrenmesi ve teknoloji okur-yazarı bir birey olması hayatı boyunca hedeflerine ulaşmada onlara yardımcı olacaktır.

daire

Genç Ufuk Eğitim Kurumlarında sizi UFi (Universal Future İntelligence ) bekliyor.
Öğrencilerin daima yanında UFi dijital etüt sistemi ve Velilerimizin yanında UFi anlık veli bilgilendirme sistemi ile önceliğimiz,sizin önceliğiniz.

Sisteme Git
Avatar | Genç Ufuk